حکمت تحریم ربا در اندیشه فقهی شهید مطهرى
47 بازدید
محل نشر: مجله فقه 83
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی